Internet Archive BookReader

XII propheterende tongen van Algarazabel, Jarfken Wypkes, Jan Brugman, Onnoosel Trijntjen, seecker Saxman, Joseph Groenpeck, onbekent persoon, P. Grebner, seecker Romeyn, abt Ubertyn, bisschop Malachias, oudt-Vader Augustijn uytroepende wonderlijcke dingen, ende veelderhande veranderlijckheden, dewelck zijn, en over komen sullen, veele gedeelten des weerelts